Login

Register

Login

Register

0 mobile logo

Anelles per als agapornis

Si et fas soci podràs accedir a sol.licitar anelles amb el teu numero de criador nacional, que t’asignarem el primer cop que demanis anelles.

Hi ha varies convocatòries (quatre) cada any per tal de que puguis accedir a la que millor et vagi en funció del teu període de cria. Cal que siguis previsor, cada convocatòria té un plaç de entrega de les anelles.

Si tot hi així et despistes, sempre pots accedir a les anelles numerades de l’associació, d’entrega inmediata (una setmana).

Hi ha gran nombre de calibres, tot i que les més sol.licitades per a agapornis i forpus son:

Taula orientativa, cada criador és responsable de les mides d’anelles pels seus ocells.

Consulta la normativa oficial d'anelles de la FOCDE

Què són les anelles?

L’anella tancada equival al DNI de l’ocell. Ens indica, en primer lloc, que ha sigut criat en captivitat perquè només es pot colocar els primers dies de vida. En segon lloc ens informa de l’any de naixement. Aquesta dada apareix grabada a l’anella, però per poder-la veure sense examinar-la, la C.O.M. dona unes pautes de colors que es repeteixen cada 6 anys:

A més a més, les anelles tancades tenen una numeració que permet individual·litzar cadascún dels ocells i conservar un fitxer de fil·liació, molt important per evitar creuades no desitjades o per portar un control de les línies genétiques.

N’hi han dos tipus d’anelles tancades: les que proporcionen les federacions i associacions, amb número de criador únic; i les que només indiquen l’any d’anellament.

Les anelles federades són d’alumini i a més del número del criador, tenen el codi del país i el número de la federació emissora. Aquest tipus d’anella és imprescindible per a participar als concursos ornitològics i permet saber l’aviari de procedència.

El diàmetre de les anelles

Existeixen pautes generals per a saber el diàmetre a utilitzar per a cadascuna de les espècies, però encara que sóon molt útils, no convé oblidar que dins d’una mateixa espècie hi poden haber diferències de tamany importants: entre mascles i femelles, entre subespècies, entre els diferents progenitors…

La pauta general consisteix en fer servir el mateix diàmetre dels progenitors o, si no ho sabem, optar per un diàmetre superior davant la sospita de que es tracta d’ocells de tamany superior a l’habitual dins de la espècie.

A continuació, es pot consultar els diàmetres d’ús més freqüent a les diferents espècies:

Consells per l'anellament

Anellar els ocells és un moment molt important, especialment si no tenim experiència. Ha de fer-se al voltant dels 8 primers dies. Si ho fem massa aviat el risc d’abandonament és major i l’anella pot caure. Si ho fem massa tard, les extremitats perden elasticitat i l’anellament serà més difícil. Per anellar al moment correcte és necessari portar un control diari de les niuades. A més de realitzar el seguiment, els ocells s’acostumaran a la nostra presència i reduïrem l’estrés al ficar-lis.

  1. Disposem junts els tres dits i ensartem l’anella.
  2. Llisquem l’anella fins a l’articulació del polze.
  3. Tirem del polze cap al darrere i llisquem l’anella.
  4. Si fos necessari, treurem el polze per a que l’anella quedi col·locada.

Per prevenir possibles problemes, s’ha de disposar d’unes tissores per tallar anelles. En cas d’inflamació o infecció ens permetran tallar-les i evitar que l’estrangulament de l’articulació provoqui danys.