Login

Register

Login

Register

0 mobile logo

Delegats d' ACA

Per tal de poder donar un bon servei de proximitat, i pel seu bon funcionament, ACA es distribueix per delegacions comarcals. Per a cada comarca, es disposa o es podrà disposar d’un Delegat, qui ostenta la representació en la comarca en actes i accions en absència del President i Vicepresident.

Els delegats, fan una gran feina de guia i acompanyament sobretot als nous socis ja que els informen i aconsellen sobre dubtes. A l’hora, els Delegats, son una eina clau en la dinamització i potenciació de l’Associació dins la seva Comarca. I aporten tantes propostes com creguin convenients amb la finalitat de millorar aspectes de l’Associació.

Vols ser delegat comarcal?

Omple, signa i fes-nos arribar el següent document per poder tramitar la teva sol·licitud.

Sol·licitud Delegat Comarcal